hYd olarak bir süredir zorunlu din dersleri meselesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. İlk bölümü 2015 Aralık ayında tamamlanan çalışma kapsamında bir rapor yayınladık. Türkiye'de Zorunlu Din Dersleri: Yurttaşın Devletle Karşılaştığı Yer başlıklı raporda, eğitim sisteminde zorunlu din öğretiminin cumhuriyetin kuruluşundan günümüze tarihi, uluslararası hukukta zorunlu din dersleri, din eğitiminin pedagojik yönü, çeşitli Avrupa ülkeleri eğitim sistemleri içinde din derslerinin yeri gibi makaleler yer alıyor. Rapor ayrıca zorunlu din derslerini akademisyenler, inanç grupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle tartıştığımız yuvarlak masa toplantısının notlarını da içeriyor.

hYd olarak, 1990’lı yılların başından beri din-devlet-yurttaş ilişkisi, devletin din-inanç-ibadet özgürlüğünü güvence altına alma sorumluluğu, öte yandan toplumsal yaşamda da bu özgürlükleri, azınlık hakları gibi temel demokratik ilkeleri koruyan bir laiklik tahayyülü üzerine kafa yoran ve toplumun farklı kesimleriyle bu meseleleri tartışmaya çalışıyoruz. 1994’te Birarada Yaşama - Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi Sempozyumu, 2010’da Gündelik Hayatta Laiklik Pratikleri çalışmalarına 2013’te Sosyo-Ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı; kısa adıyla Diyanet’i Tartışıyoruz çalışması eklendi. 

Helsinki Yurttaşlar Derneği olarak, laiklik ve gündelik hayatımıza etkileri üzerine üretken ve kapsamlı bir diyalog ortamı oluşturabilmek amacıyla “Gündelik Hayatta Laiklik Tahayyülleri” başlıklı bir proje yürütüyoruz. Gündelik hayatta kültürel haklar, kültürel çeşitlilik, inanç, ifade ve ibadet özgürlüğü, azınlık hakları gibi temel demokratik prensipleri koruyan bir laiklik tahayyülü üzerine bir dizi tartışma toplantısının düzenleneceği proje kapsamında, laiklik uygulamalarının gündelik hayattaki farklı problematik alanlarla bağlantısı üzerine yeni bir ortak dilin geliştirilmesi hedefleniyor. 

Go to top