İnsan Hakları Savunucusu, Helsinki Yurttaşlar Derneği Kurucusu Prof. Dr İştar Gözaydın 20 Aralık 2016 tarihinde polis tarafından gözaltına alınmış, altı günlük gözaltında tutulduktan sona 27 Aralık 2016 günü savcılığın tutuklama talebiyle çıkarıldığı İzmir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak İzmir-Şakran Cezaevine konulmuştur.

Derneğimizin kurucularından, insan hakları savunucusu, idare hukuku profesörü İştar Gözaydın dün gece tutuklandı! Prof. Dr. İştar Gözaydın, 20 Aralık 2016 günü yapılan operasyon kapsamında OHAL kararnamesiyle kapatılan Gediz Üniversitesi’nden 13 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Gözaydın, İzmir başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gece tutuklandı. 

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da, 370 Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) faaliyetlerinin üç aylığına durdurulduğunu (askıya alındığını) duyurdu.  22 Kasım Salı günü ise 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. Maddesi ile -İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulanlar da dâhil olmak üzere- 375 STK kapatıldı.

Yurttaşlık Derneği tarafından yürütülen “Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitim Yoluyla Toplumsal Entegrasyonu için Öğretmen Destek Programı”, İstanbul’da yaşayan Suriyeli çocukların öğrenim gördükleri okullarda görevli öğretmenlerle yapılacak 14 seminer ve 2 gün sürecek bir atölye çalışmasından oluşan bir eğitim programıdır.

İnsani Güvenlik Projemiz kapsamında Ulaş Bayraktar, Bediz Yılmaz ve Ali Ekber Doğan tarafından hazırlanan "Habitat III Ulusal Raporu’na dair bir Değerlendirme: Türkiye Sürdürülebilir Kentleşmenin Neresinde?" başlıklı rapora sayfanın sonundaki linkten ulaşabilirsiniz.

Darbe girişimi, başarısız bile olsa, bugün içinde bulunduğumuz kaos ortamının sorumlusudur. Darbeciler, parlamenter demokrasiye dayanan meşru yönetimi, şiddet yöntemleriyle devirmeye çalışarak son derece ağır bir suç işlemişlerdir. Kullandıkları şiddet, 300'e yakın yurttaşımızın ölmesine neden olmuş, meclis binası ve başka yerler bombalanarak bir dehşet ortamı yaratılmıştır. 

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), Haklarımız Her YERde çalışmasıyla, Türkiye’de kamu idaresinin yönettiği tesislerde, kapalı mekânlarda ve açık alanlardaki hak ihlallerinin, aşağılayıcı/kötü, zalimane, insanlık dışı muamele ve ceza, aşırı güç kullanımı ve işkencenin önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Son yıllardaki yayın ve raporlara göre, kamusal tesis ve mekânlarda aşağılayıcı, zalimane, insanlık dışı ve kötü muamele, cezalandırma, aşırı güç ve orantısız şiddet kullanımı ve işkence, Türkiye'nin yakıcı ve yaygın sorunlarından biri olmayı sürdürüyor…

Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği, ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı hakkında ortak bir açıklama yayınladı. 

hYd olarak bir süredir zorunlu din dersleri meselesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. İlk bölümü Aralık ayında tamamlanan çalışma kapsamında bir rapor yayınladık. Türkiye'de Zorunlu Din Dersleri: Yurttaşın Devletle Karşılaştığı Yer başlıklı raporda, eğitim sisteminde zorunlu din öğretiminin cumhuriyetin kuruluşundan günümüze tarihi, uluslararası hukukta zorunlu din dersleri, din eğitiminin pedagojik yönü, çeşitli Avrupa ülkeleri eğitim sistemleri içinde din derslerinin yeri gibi makaleler yer alıyor. Raporda ayrıca zorunlu din derslerini akademisyenler, inanç grupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle tartıştığımız yuvarlak masa toplantısının notlarını da bulabilirsiniz. 

Hrant Dink katledilişinin 9. yılında gazetesinin önünde anıldı. Bu yılki anma konuşmasını Cumartesi Anneleri/İnsanları adına, cansız bedeni 1995'te kimsesizler mezarlığında bulunan Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak okudu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 11 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında gündemlerinde olan “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurulması” hakkındaki kararlarını basınla paylamıştır. Kurumun, bir “paket” içinde görüşüldüğünü ifade eden Hükümet Sözcüsü ,“vize muafiyeti koşulu” olarak tasarlanan bu kurumun “işkenceyi önlemek” amacıyla birlikte “kamu ve özel sektörün içerisinde karşılaşılabilecek ekonomik ve sosyal haklara erişimdeki ayrımcılığa dayalı olası hak ihlallerine karşı” kurulacağını ve asla “yasama, yürütme ve yargıya müdahale etmeyecek” nitelikte olacağını belirtmiştir... 

“Şayet bir teki hariç bütün insanlar aynı düşüncede olsalar ve yalnız bir kişi farklı düşüncede olsa, nasıl bu şahsın tüm insanları susturmaya hakkı yoksa aynı şekilde bütün insanların da bu kişiyi susturmaya hakları yoktur… Bir düşüncenin susturulması insan ırkına karşı, başka bir deyişle yaşayan nesle olduğu gibi gelecek nesillere karşı da bir haydutluktur. Bu, sadece o düşünceye katılanlara karşı değil, aynı zamanda o düşünceye katılmayanlara karşı da bir soygunculuk anlamına gelir.” John Stuart Mill

Bir süredir web sitemizi yenileme çalışması içindeyiz. Eski sitedeki bilgileri tasnifleyip yeni siteye aktarmak, yayınların PDF versiyonlarını kolay bir şekilde indirilebilmesi için yeni bir düzenleme yapmak, faaliyetlerimizi güncel bir şekilde duyurabilmek üzere başladığımız çalışmanın büyük bir kısmı tamamlandı. Yeni sitede çalışmalarımızı dört başlık altında topladık: Demokratikleşme ve Özgürlükler / Toplumsal Çatışmalarda Sivil Yaklaşım / Din-Devlet ve Yurttaşlık / Mülteciler ve Dayanışma. Devam eden ve geçmiş dönemdeki çalışmaları (toplantılar, konferanslar, yaz okulları vs.) bu başlıklar altında bulabilirsiniz.

Türkiyeli ve Ermenistanlı öğretmenleri buluşturan Yavaş- Gamats Yaz Okulu bu yıl Yerevan’daydı. Okulun katılımcılarından Melisa Aslanyan ve Elizabeth Kabe, bir hafta boyunca yaşananları ve katılımcıların izlenimlerini Agos için yazdılar.

Helsinki Yurttaşlar Derneği, düzenlediği basın toplantısında “Sosyo-Ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı” projesi bünyesinde hazırlanan kapsamlı incelemenin ve kamuoyu araştırmasının bulgularını açıkladı. Ayrıca, iki yıl süren çalışmada 11 şehirde gerçekleştirilen Diyanet’i Tartışıyoruz başlıklı yuvarlak masa toplantılarıyla ilgili bir genel değerlendirme de yapıldı.

Go to top