Basına ve Kamuoyuna

Derneğimizin kurucu üyesi, insan hakları savunucusu, akademisyen, yazar ve idare hukukçusu arkadaşımız Prof. Dr. İştar Gözaydın, 27 Aralık 2016 tarihinde terör örgütü ile ilişkilendirilerek tutuklandı.

Halen Yenişakran Cezaevi’nde tutuklu bulunan Prof. Dr. İştar Gözaydın, bugüne dek tüm mesleki ve insani faaliyetlerini evrensel hukuk ilkeleri, anayasa ve mevcut yasalar çerçevesinde yürüttü. Dünya çapında akademik çalışmaları olan, alanında saygınlığı ulusal ve uluslararası tüm çevrelerce kabul edilmiş arkadaşımız İştar Gözaydın, her türlü hak ihlaline karşı, kim olduğuna bakmaksızın herkes için insan haklarından yana tavır aldı. İştar Gözaydın’ın eleştirel ve entelektüel kimliği ile her türlü kısıtlayıcı, baskılayıcı ve antidemokratik kurumsal ilişkiyi reddettiğine tanığız.

Biz Yurttaşlık Derneği olarak, arkadaşımız ve üyemiz İştar Gözaydın’ın kendisine isnat edilen suçla hiçbir ilgisinin olmadığına sonuna kadar inanıyoruz, hakkındaki suçlamaların mesnetsiz olduğuna eminiz ve bu suçlamaları kabul edilemez buluyoruz.

Bu nedenle, insan hakları savunucusu Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını ve hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep ediyoruz.

*** 

İştar Gözaydın kimdir?: 

Prof. İştar Gözaydın 1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1977’de Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden, 1981’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1982 yılında aynı fakültenin İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1986-1987 yıllarında Fulbright Bursu’yla ABD’de lisansüstü çalışmalarına devam etti. 1986’da Georgetown University International Law Institute’da devam ettiği ABD hukuk sistemi üzerine sertifika programından sonra, 1987’de New York Üniversitesi’nden yüksek lisans; 1991’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora derecesini aldı. 1997’de doçent, 2006’da profesör unvanlarını aldı.

Akademik çalışmaları, din ve devlet ilişkileri, Türkiye’nin dış politikasında dinin rolü, dinsel ayırımcılık ve hukuk-siyaset ilişkileri üzerinde yoğunlaştı. Aynı zamanda Yurttaşlık Derneği (önceki adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) kurucu üyesi olan Gözaydın’ın çok sayıda uluslararası ve ulusal yayını bulunuyor.

 

Go to top