Emel Kurma (Genel Koordinatör)
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi dalında tamamladı. ODTÜ’de şehir planlama alanında yüksek lisans programına devam etti. Turist rehberliği, film/belgesel yapımı ve tercüme işleri ile uğraştı. 1990'ların ortalarından itibaren Türkiye'de ve yurtdışında sivil örgütlenmeler, demokratikleşme ve barış girişimleriyle meşgul oldu; çeşitli örgütler, belediyeler ve üniversitelerin hak ve özgürlükler, sivil toplum ve bağlantılı konulardaki çalışmalarına katkıda bulundu. Halen, on beş yıldan uzun süre önce katıldığı Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin genel koordinatörü olarak çalışıyor. Sahada öğrendiklerini derli toplu nakledebilmek amacıyla, “Türkiye'de egemenlik, yönetimsellik, yurttaşlık ve sivil toplum” meselesi üzerine lisansüstü çalışmasını tamamlama niyetini muhafaza ediyor.

***

Ebru Uzpeder 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimi, tez aşamasında… 2001 yılından bu yana hYd’nin örgütlenme özgürlüğü; kültürel, sosyal, siyasi haklar ve çoğulculuk alanlarında yürüttüğü faaliyetlerde görev alıyor, derneğin idari faaliyetlerinin yürütülmesi ve çeşitli yayınlarının hazırlanmasında çalışıyor. Son birkaç yıl içinde, Barış Sürecinde Bir Aktör Olarak Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Yavaş-Gamats Yaz Okulu çalışmaları ile Bölgesel İdare ve Yerel Demokrasi projesi ekipleri içinde yer aldı.

Esra Güçlüer 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Edebiyatı bölümü ve Anadolu Üniversitesi Felsefe bölümünde okudu. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde  “Sivil Toplum Çalışmaları ve STK Yönetimi” bölümünde yüksek lisans yapıyor. Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin hayatında önemli bir yeri olduğunu, bir nevi okul işlevi gördüğünü düşünüyor.   hYd ailesine 1997 yılında katıldı, uzun bir süre tam zamanlı şimdilerde yarı zamanlı olarak dernek bünyesinde çalışıyor. “Azınlık hakları ve çokkültürlülük, çatışmalara karşı sivil yaklaşımlar, insan hakları ve yurttaş katılımı” gibi konularda yapılan çalışmalarda görev aldı. En severek çalıştığı etkinlikler “yaz okulları”  Projelerde görev almanın yanısıra gönüllü desteğinin planlanmasına da yardımcı oluyor. Bağ-bahçe ile uğraşmaktan hoşlanıyor, mutfakla arası her daim iyi.

Fırat Genç 
Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nden 2014 yılında doktora derecesini aldı. Ferhat Kentel ve Meltem Ahıska ile birlikte yürüttüğü araştırma 2007 yılında ‘Milletin Bölünmez Bütünlüğü’: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler ismiyle kitaplaştırıldı. Akademik çalışmalarının yanı sıra kentleşme, toplumsal hareketler, müşterekler siyaseti üzerine yazıları Express, Mesele, Başlangıç gibi dergilerde yayımlandı. Sosyal bilimler alanında İtalyanca ve İngilizceden çevirileri bulunmakta. hYd ekibine 2007 yılında “stratejik haritalandırma” çalışması kapsamında araştırmacı olarak katıldı. Halen derneğin süreli yayını saha’nın editörlüğünü sürdürüyor ve “Yerel-Bölgesel Demokrasi” çalışması kapsamında araştırmacı olarak çalışıyor.   

Hakan Ataman
İzmir’de Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olan Hakan Ataman, yaklaşık 20 yıldır hak temelli sivil toplum örgütlerinde aktif olarak çalışıyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin kurucu üyelerinden Ataman, 2012 yılından bu yana Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin Sınır Tanımayan Doktorlar İspanya Şubesinin mali ve teknik desteği ile Suriyeli mültecilere yönelik psikolojik destek ve birinci basamak sağlık hizmeti  destek projenin koordinasyonu yürütmektedir. Son olarak, New York’daki Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsünün 2015 İnsan Hakları Savunucuları Programı kapsamında, bir süre ABD’de insan hakları savunuculuğu üzerine çalışmalar yapan Hakan Ataman, halen Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin mültecilerle dayanışma ve savunuculuk faaliyetlerini koordine etmeye devam ediyor ve “Aristoteles’te Etik ve Politika İlişkisi” başlıklı yüksek lisan tezini bitirmeye gayret ediyor. 

Mustafa Çağrı Kurter 
İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde son sınıf öğrencisi olarak öğrenim hayatına devam ediyor. hYd ekibine 2014 yılında katıldı, Yerel Demokrasi projesinde görev aldı ve Yavaş-Gamats, İnsani Güvenlik gibi projelere de destek verdi. Müzik ve edebiyatla uğraşmaya çalışırken doğanın içinde kaybolup fotoğraf çekmekten keyif alan bir sonbahar insanı.

Mustafa Utku Güngör 
2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2014 yılından hYd ekibine katıldı. Cross-border Citizens' Network for Peace, Reconciliation & Human Security projesinde proje asistanı olarak çalışıyor. Bir yandan da Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor. Ağırlıklı olarak güvenlik, polis çalışmaları ve sosyal hareketler üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Şule Atay 
Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde ve Anadolu Üniversitesi Maliye bölümünde okudu. hYd ailesine 2006 yılında katıldı. Derneğin finans ve muhasebe işlerinden sorumlu. Bu aralar mali müşavir olabilmek için uğraşıyor. İşlerden güçlerden vakit kalırsa marangozluk kursuna gitmeyi ve emekliliğinde kendine küçük bir atölye kurmayı hayal ediyor. 

 

Go to top