Öğretmen Destek Programı, Türkiye’de Geçici Koruma rejimi altında bulunan okul çağındaki Suriyeli mülteci çocukların yeni yaşamlarına uyumu ve toplumsal entegrasyonun güçlükleriyle başa çıkma kabiliyetlerini arttırmaya yönelik olarak;

  1. Kayıtlı oldukları devlet okullarında görevli olan öğretmenlerle yapılan 14 seminer ve iki gün süreli yoğunlaştırılmış bir eğitim modülü geliştirme atölyesi
  2. Bu süreçte edinilen tecrübe ile uygulama bakımından etkinliği saptanan içerik ve metodolojilerden faydalanarak, bir sonraki safhada hayata geçirilecek bir uzaktan öğrenim programı için temel içerik, bilgi mimarisi ve teknik işleyiş altyapısıyla ilgili ön hazırlıkların tamamlanması

Helsinki Yurttaşlar Derneği olarak Karadeniz havzasında barış inşası çabalarını desteklemeyi amaçlayan bir projeye başladık. “Karadeniz Barış Ağı” başlıklı bu çalışmanın hedefi, bölgedeki “etno-politik” çatışmaların dönüştürülmesi/çözümlenmesi yönünde emek verecek sivil bir zemin oluşturulmasına katkıda bulunmak... Bu kapsamda önümüzdeki aylar boyunca bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenlemeyi planlıyoruz. Her toplantıda bölgenin gündemindeki konuları (güvenlik, etnik çatışmalar, enerji politikaları, çevreyle ilgili meseleler, ekonomik problemler, …) masaya yatırarak, katılımcıların konuyla ilgili tespitlerini, deneyimlerini ve çözüm önerilerini paylaşmalarını umuyoruz.  

hYd olarak 1999 yılından bu yana yerel ya da uluslararası düzeyde yaz okulları düzenliyoruz. 1999'da Çanakkale'deki ilk yerel yaz okuluyla başlayan bu alandaki çalışmalarımız Ermenistan'da ve Türkiye'de düzenlediğimiz uluslararası nitelikteki Yavaş Gamats yaz okullarıyla devam ediyor. 

Proje, 2012-2013 yılları arasında Helsinki Yurttaşlar Derneği, Boğaziçi Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi ortaklığıyla ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi desteğiyle yürütüldü. 

Helsinki Yurttaşlar Derneği olarak 7-10 Şubat 2013 tarihinde İstanbul’da "Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da Demokratikleşme ve Barışın Tesisi için Öğretmenler" başlıklı bir çalışma toplantısı düzenledik. Toplantı, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'daki formel eğitim sistemleri ve öğretmen eğitimi yöntemlerini tanımayı/karşılaştırmayı, barışın inşası ve çatışma yönetimine katkıda bulunacak bir eğitim ortamının pratiklerini paylaşmayı ve katılımcı öğretmenlerin demokratik sınıf yönetimi becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmayı hedefliyordu.

Go to top