23 Nisan 2014 , Çarşamba
anasayfa iletişim english
Çatışmalara Karşı Sivil Yaklaşımlar 2013 Kitabı yayında!
2010-2013 yılları arasında Karadeniz Bölgesel Barış Ağı projesi çerçevesinde etno-politik çatışmaların dönüştürülmesi amacıyla akademisyenlerin, aktivistlerin, öğrencilerin, yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı etkinlikler, toplantılar düzenledik. Her senenin sonunda, toplantı notlarını ve tartışılan konularla ilgili makaleleri içeren “Bölgesel Barışa Doğru” üst başlıklı kitaplar hazırladık.
Tuzla’dan Bosna Hersek’teki gösterilere dair mektup - 9.02.2014
Tuzla’da başlayan ve Bosna Hersek’e genişleyerek büyüyen eylemlere dair Tuzla Helsinki Yurttaşlar Meclisi (hCa) ve Tuzla Gençlik Bilgi Merkezi (ORC) başkanı Miralem Tursinovic arkadaşlarını haberdar etmek amacıyla bir mektup yazdı. Tursinovic, Tuzla ve Bosna Hersek’te 5-8 Şubat tarihleri arasında yaşananları kendi yaşadıkları üzerinden tarih kronolojisiyle aktarıyor.
Güvenliği “İnsani”leştirmek: İstanbul Bölgesel Konferansı
31 Ocak – 1 Şubat 2014

Helsinki Yurttaşlar Derneği, Aralık 2012’den bu yana yürüttüğü “Barış, Uzlaşma ve İnsani Güvenlik için Yurttaşlar Ağı” başlıklı bölgesel projenin faaliyetlerine, uluslararası bir konferansla devam ediyor. Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Fransa’dan STK’ların ortaklığında, London School of Economics (LSE) ve South East European Research Network’ten (SEERN) araştırmacı ve uzmanların katkılarıyla devam eden projeye AB Genişleme Programı ve Açık Toplum Vakfı da mali destek veriyor.
Osman Hayal'e Yakalama Kararı - 7.01.2014
bianet- Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yeniden görülmeye başlanan davanın üçüncü duruşması İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme Osman Hayal ile Zeynel Abidin Yavuz hakkında ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkarttı. Bir sonraki duruşma 12 Şubat, saat 13.30'da...
“Kapatılmasının teklif dahi edilemediği Diyanet’i tartışabilmek önemli” - 28.12.2013
Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin yürüttüğü Sosyo-Ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) çalışması kapsamında Sakarya’da yapılan “Diyanet’i Tartışıyoruz” başlıklı toplantıda sendikalar, sivil toplum örgütleri, farklı dini ve siyasi gruplardan katılımcılar devletin din işlerini düzenlemesini, yurttaşların inançlarına, ibadetlerine yönelik uygulamalarını ve Diyanet’in görevlerini tartıştı. Katılımcılardan biri, “kapatılmasının teklif dahi edilemediği Diyanet kurumunu tartışabilmemiz önemli” diyerek Siyasi Partiler Kanununda Diyanet’in genel idare dışına çıkarılması önerisinin halen parti kapatma sebebi olduğunu hatırlattı.
“Diyanet özerkleşsin, devlet yurttaşın inancını tanımlamasın!”
Trabzon’da Diyanet’i tartıştık / 30 Ekim 2013

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Sosyo-Ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) projesinin üçüncü yuvarlak masa toplantısı 26 Ekim 2013 günü Trabzon'da gerçekleştirildi. Trabzon'un farklı kesimlerinden temsilcilerin katıldığı “Diyanet’i Tartışıyoruz” başlıklı toplantıda, tartışmalar Diyanet’in kaldırılması ile özerk bir kuruma dönüştürülmesi arasında yoğunlaştı.
hYd E-Bülten, Eylül 2013
Helsinki Yurttaşlar Derneğinin Temmuz, Ağustos ve Eylül 2013 dönemi faaliyetlerinin yer aldığı e-bülten yayında! Bülteni PDF olarak bilgisayarınıza indirmek için metnin altındaki linki kullanabilirsiniz.
İHOP: “Demokratikleşme Paketi” üzerine düşüncelerimiz - 11.10.2013
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) - Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından 30 Eylül 2013 tarihinde açıklanan “demokratikleşme paketi” için “konu ve kapsam bakımından önemsizdir” denilemez. Pakette yer verilen konular, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde düzenlenen hak ve özgürlüklerle ilgilidir ve önemlidir.
Bursa Valiliği Romanlardan Özür Dilemelidir / 26 Eylül 2013
(Budapeşte, İstanbul, Ankara) Hak örgütleri, Bursa Valiliği’nin, TBMM’den gelen bir bilgi talebine verdiği yanıtta, bu kentte yaşayan Roman yurttaşlarla ilgili değerlendirmelerini endişe ile karşılamaktadır. Önyargılı genellemelere dayanan bu değerlendirme, ayrımcı ve ırkçı bir bakış açısını yansıtmaktadır.
Toplumsal Barışın İnşasında Öğretmenlerin Rolü / Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor? başlıklı rapor kamuoyuna tanıtıldı
21 Eylül 2013

Toplumsal Barışın İnşasında Öğretmenlerin Rolü / Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor? başlıklı yayın, özellikle zor sosyal ortamlarda görev yapan eğitimcilerin öğretim becerilerinin desteklenmesini amaçlayan bir proje çerçevesinde hazırlandı. “Barış Sürecinde Bir Aktör Olarak Öğretmenlerin Desteklenmesi” başlıklı bu proje, ülkemizde on yıllardır süre giden şiddet ve çatışmanın yarattığı travmatik ortamın eğitim alanı açısından tahlil edilmesini, değişim için politika önerilerinin geliştirilmesini ve ilköğretim dönemi öğretmenleri ile öğretmen adaylarının bilgi ve beceri yönünden desteklenmesini amaçlıyordu.
“Diyanet İşleri Başkanlığı esasen Sünnilerin sorunudur”
17 Eylül 2013

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin yürüttüğü Sosyo-ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Din Hizmetleri projesinin Dersim'de gerçekleştirilen ikinci toplantısında katılımcıların büyük çoğunluğu DİB'in devletin siyasi manipülasyon aracı olduğu ve mevcut haliyle kabul edilemez bulunduğu yönünde görüş bildirdi. 14 Eylül’de Dersim'de Bülent Bilmez moderatörlüğünde gerçekleşen “Diyanet’i Tartışıyoruz” başlıklı yuvarlak masa toplantısına Dersimli sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları, sendika ve meslek örgütleri, yerel yönetim ile Alevi topluluğu temsilcilerinin yanı sıra proje danışma kurulu üyeleri İştar Gözaydın, Cafer Solgun ve Nükte Devrim Bouvard katıldı.
Türkiye’de İnsani Güvenlik Perspektifinden Barış ve Uzlaşma
Helsinki Yurttaşlar Derneği, Aralık 2012 tarihi itibariyle Batı Balkanlar ve Türkiye’den ortakların katılımıyla “Barış, Toplumlararası Uzlaşı ve İnsani Güvenlik” başlıklı bölgesel bir çalışmanın faaliyetlerine başladı. Geleneksel güvenlik politikalarını insanı merkeze koyacak bir siyaset anlayışıyla dönüştürmenin pratik yollarını arayan, bunun için insani güvenlik fikriyatını öne süren çalışmamıza dair daha fazla bilgiye henüz yapım aşamasındaki http://cn4hs.org/adresindeki proje web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Ortak Açıklama:
Demokratikleşme ve barış sürecinin önkoşulu adaletin tesisidir. 31 Temmuz 2013

1-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, suç işleyen, insan öldüren, işkence yapan askeri personel terfi ettirilmemelidir. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin tekrarlanmasında ve kullanılan şiddetin yüksek seviyelerde sıklıkla gerçekleşmesinde etkili olan en önemli unsur, sistematik bir hal alan “cezasızlık politikası”dır.
hYd'den kamuoyuna açıklama - 11 Haziran 2013
Taksim’le ilgili imar planları ve bilhassa Gezi Parkı’na bir kışla inşa edilmesi projesi sonucu ortaya çıkan krizin ardından, dün Başbakan'la bir görüşmenin gündemde olduğu Başbakan Yardımcısı tarafından dile getirilmişti. Ancak bu gün sabah saatlerinde Gezi Parkı direnişinin 14. gününde, polis, Taksim Meydanı'na ve Gezi Parkı girişine müdahale etti. Bu müdahale devam ederken, Başbakan Erdoğan meclis grup toplantısında son derece sert, ağır suçlamalar içeren ve şiddet yöntemlerini dışlayan bir çözüm yolu aradığına işaret etmeyen bir konuşma yaptı.
Kamuoyuna Ortak Duyuru – 7 Haziran 2013
Kamuoyunda “Gezi Parkı Eylemleri” olarak bilinen ancak zaman içerisinde Gezi Parkı ve İstanbul ile sınırlı kalmayan eylemlilik durumu bütün kamuoyunun malumudur. Olaylar öncelikle İstanbul’da başlamış, daha sonra Ankara, İzmir ve Türkiye’nin diğer pek çok ilinde protestoculara yönelik geniş çaplı polis şiddeti devam etmiştir. İnsan haklarına duyarlı örgütler, bu süreçte protestocuların barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını korumaya odaklanmış, çalışmalarını sadece bu doğrultuda yürütmeye özen göstermiştir.
Bölgesel Barışa Doğru… - Karadeniz Barış Ağı 2012 Çalışmaları
2010 yılından bu yana Crisis Management Initiative (CMI) tarafından desteklenen Karadeniz Barış Ağı projesini yürütüyoruz. Bu çalışmaya amacımız, etno-politik çatışmaların dönüştürülmesi ve çözümlenmesi yönünde emek verecek sivil bir zemin oluşturulmasına katkıda bulunmak…
Yardım Toplama Kanun Tasarısı'na dikkat! / 10 Mayıs 2013
Dernekler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Yardım Toplama Kanunu Tasarısı” görüş ve değerlendirmeler için www.dernekler.gov.tr yayınlandı. Ancak tasarıyla birlikte hem Yardım Toplama Kanunu hem de İçişleri teşkilat mevzuatı, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapılması öngörülüyor.
“Diyanet’in yurttaşa tarafsızlık borcu var” / 27 Nisan 2013
Helsinki Yurttaşlar Derneği, Sosyo-ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Din Hizmetleri projesi kapsamında 27 Nisan Cumartesi günü Beyoğlu Öğretmen Evi'nde inanç özgürlüğü ekseninde Diyanet'in tartışıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantı, İştar Gözaydın, Hasan Vural, Erhan Kurtarır, Ali Kenanoğlu ve Hidayet Şefkatli Tuksal'ın konuşmacı olduğu bir panelle başladı.


            


Ziyaretçi 1039728

Copyright 2014 Helsinki Yurttaşlar Derneği

Tasarım ve Programlama Gri Creative Agency